7 faktów, który każdy musi wiedzieć o swojej grupie krwi. Wpływa nawet na Twoją osobowość.

Wyróżnia się cztery kategorie grup ludzkiej krwi. Każda z nich różni się od pozostałych obecnością lub brakiem charakterystycznych antygenów, które zawarte są w erytrocytach.

 

Podstawowe kategorie grup krwi to: A, B, AB oraz 0. Grupa AB określana jest mianem grupy najnowocześniejszej o najlepszym układzie odpornościowym. Oprócz grup podstawowych, naukowcy dowiedli, że w rzeczywistości istnieje około 400 pod kategorii, które dokładniej charakteryzują indywidualny profil człowieka oraz pokazują złożoność ludzkiego organizmu.

 

Informacje zawarte w tym artykule wyjaśnią Ci pracę Twojego organizmu na podstawie grupy krwi, którą posiadasz.

 

Najkorzystniejsza żywność dla konkretnej grupy krwi

 

Grupa krwi A: osoby posiadające tę grupę krwi powinny unikać roślin strączkowych, a także produktów pikantnych i kawy. Wskazana jest natomiast dieta wegetariańska opierająca się na dużej ilości ryb i nabiału

Grupa krwi B: najwięcej korzyści przynosi osobą z tą grupą krwi spożywanie produktów mlecznych oraz baraniny, ryb, warzyw, ziaren, a także herbaty. Osoby, z grupą krwi B powinny unikać alkoholu oraz nadmiernych ilości konserwantów.

Grupa krwi AB: osoby z tą grupą krwi zaleca się spożywanie produktów organicznych oraz świeżej żywności. Nie są natomiast wskazane potrawy smażone.

Grupa krwi 0: zalecane jest, aby osoby z tą grupą krwi spożywały mięso, ryby i warzywa. Natomiast unikać powinny mleka, przetworzonej żywności i przede wszystkim przejadania się.

Grupa krwi, a osobowość

Badania przeprowadzone przez naukowców wykazały, że osoby posiadające konkretną grupę krwi częściej posiadają określone cechy charakteru:

Grupa krwi A: osoba posiadająca tę grupę krwi jest współczująca, posiada cechę urodzonego lidera, jest skuteczna i zorganizowana

Grupa krwi B: osoby z grupą krwi B są nastawione na działanie, potrafią rozstrzygać spory, a przy tym są przyjazne i elastyczne

Grupa krwi AB: osoby posiadające tę grupę krwi często cechuje spokojne i racjonalne podejście, a także siła i perspektywiczne myślenie

Grupa krwi 0: osoby te najczęściej wyróżnia praktyczność i asertywność, a przy tym uprzejmość i empatia w stosunkach z innymi

 

Grupa krwi, a umiejętność radzenia sobie ze stresem

Posiadanie konkretnej grupy krwi często determinuje umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Grupa krwi A: osoby z tą grupą krwi są szczególnie podatne na działanie kortyzolu. Skutkuje to tym, że potrzebują więcej czasu aby poradzić sobie ze stresem.

Grupa krwi B: osoby z grupą krwi B są z reguły spokojne, jednak gdy przekroczą swoją granicę wytrzymałości ich wybuch może być bardzo gwałtowny. W takich momentach, aby na nowo odzyskać równowagę najskuteczniejsze może się okazać spokojne oddychanie.

Grupa krwi AB: osoby z grupą krwi AB najlepiej radzą sobie ze stresem. Zdenerwowanie jest ostatecznością.

Grupa krwi 0: osoby z tą grupą krwi są szczególnie podatne na wybuchy złości. W przywróceniu na nowo harmonii może pomóc wizualizowanie czegoś spokojnego.

Grupa krwi, a gromadzenie tłuszczu w organizmie

Grupa krwi ma także ogromy wpływ na to z jakich przyczyn w naszym organizmie gromadzi się nadmierna ilość tłuszczu.

Grupa krwi A: gromadzenie się tłuszczu szczególnie wiąże się ze spożywaniem mięsa i cukrów.

Grupa krwi B: spożywanie smażonych potraw i pieczywa ma największe znacznie w kwestii gromadzenia się tłuszczu.

Grupa krwi AB: osobą z tą grupą krwi wskazana jest aktywność fizyczna ponieważ jej brak może skutkować nadmiarem tłuszczu w organizmie.

Grupa krwi 0: tłuszcz zbiera się szczególnie z powodu nieregularnych posiłków.

 

Grupa krwi przy planowaniu rodziny

Jednym z najważniejszych układów grupowych w ludzkim organizmie jest współczynnik EH. W jego skład wchodzi 50 określonych antygenów, z których najważniejszymi są: D,C, c,E i e. Podczas trwania ciąży ma on szczególne znaczenie, ponieważ może powodować powikłania takie jak konflikt serologiczny.

Występuje on, gdy matka posiada krew z czynnikiem RH-, a więc nie posiada antygenu D, natomiast ojciec ma krew RH+, czyli ten antygen posiada. W takiej sytuacji organizm matki widzi dziecko jako ciało obce i stara się je zwalczyć przeciwciałami. Współczesna medycyna umie sobie już poradzić z konfliktem serologicznym.

Kompatybilność krwi

Grupa krwi A: posiadacz grupy krwi A może być biorcą grup A lub 0, natomiast oddawać może posiadaczom grup A lub AB.

Grupa krwi B: osoba z tą grupą krwi może otrzymywać krew grupy B i 0, a oddawać B lub AB.

Grupa krwi AB: osoba ta jest uniwersalnym biorcą, jednak może przyjąć krew jedynie od posiadacza tej samej grupy krwi.

Grupa krwi 0: może być biorcą jedynie grupy 0, natomiast być dawcą dla wszystkich pozostałych grup.

 

Kompatybilność osocza

Grupa krwi A: może otrzymywać osocze od grup krwi A i AB, ale przekazać jedynie grupie A i 0.

Grupa krwi B: może uzyskać osocze od grup B i AB, jednak przekazać tylko B i 0.

Grupa krwi AB: może otrzymać osocze tylko od osób z grupą krwi AB, natomiast przekazać je może wszystkim pozostałym grupom.

Grupa krwi 0: otrzymywać osocze może od każdej z pozostałych grup, jednak przekazać może jedynie osobą z grupą krwi 0.

 

Specyficzna grupa 0 posiada w sobie zarówno przeciwciała anty-A i anty-B, dlatego może być przekazana jedynie osobom posiadającym tą samą grupę krwi. Natomiast osocze z grupy AB może być podane każdej z pozostałych grup, ponieważ nie zawiera żadnych przeciwciał.

Komentarze

Loading...
error: Content is protected !!